Sommar i kapellet

grill sommar

Under sommaren firar vi gudstjänst varannan söndag. Datum finns i kalendern. Kl 17 grillar vi tillsammans. Ta med dig det du vill grilla så finns det tillbehör och dricka här. Varmt välkommen att dela gemenskapen! Sedan börjar gudstjänsten 18.30. (med undantag för 17 juli.)

I gudstjänsten samlas vi kring bibelordet, predikan och nattvarden, i bön och lovsång. Våra gudstjänster är öppna för alla! Oavsett hur din tro och ditt liv ser ut, så är du välkommen! Vi är alla människor i behov av Guds nåd.

Vid frågor, kontakta Hans Dahlén, präst, 046-12 10 92, hans@efskapellet.se