Läs Markusevangeliet tillsammans med oss under fastan

Hej!
Under fastan läser vi Markusevangeliet tillsammans! I appen ”Bibelstund”, som finns till iOS och Android-enheter, finns en bibelläsningsplan just för detta! Där kan vi också kommentera och samtala om det vi läser. Varje dags stycke är ca 15-20 verser. Start på askonsdagen! (Nu på onsdag 1 mars)

Så:

  1. Ladda ner appen ”Bibelstund”.
  2. Skapa ett konto, eller använd ditt facebook-login (inget publiceras på facebook)
  3. Öppna denna länk i din smartphone: https://app.bibletimeapp.org/invite/52W144l1om2M (Fasta med Markus heter bibelläsningsplanen)
  4. Nu kan vi läsa och kommentera bibeltexten tillsammans.

Här är en liten introfilm till Markusevangeliet. Nu kör vi!

Här är planen för dig som inte har tillgång till appen:

Evangeliet enligt Markus

Mars
1.  1.1-11
2. 1.12-28
3. 1.29-45
4. 2.1-17
5. 2.18-28
6. 3.1-12
7. 3.13-30
8. 3.31-4.9
9. 4.10-25
10. 4.26-51
11. 5.1-20
12. 5.21-43
13. 6.1-13
14. 6.14-29
15. 6.30-44
16. 6.45-56
17. 7.1-13
18. 7.14-30
19. 7.31-8.10
20. 8.11-26
21. 8.27-9.1
22. 9.2-13
23. 9.14-29
24. 9.30-41
25. 9.42-10.12
26. 10.13-16
27. 10.17-31
28. 10.32-45
29. 10.46-11.11
30. 11.12-26
31. 11.27-33

April
1. 12.1-12
2. 12.13-27
3. 12.28-34
4. 12.35-44
5. 13.1-13
6. 13.14-27
7. 13.28-37
8. 14.1-9
9. 14.10-16
10. 14.17-25
11. 14.26-36
12. 14.37-52
13. 14.53-72
14. 15.1-32
15. 15.33-47
16. 16.1-14
17. 16.15-20