Kom, och följ mig!

Kom, och följ mig!

Kom och följ mig! Jesus har kallat oss att vara hans lärjungar! Men vad innebär det idag? Hur följer vi Jesus i en vardag som på många sätt ser helt annorlunda ut än den som beskrivs i Bibeln? Vi kan ju inte bara lämna våra fisknät, snöra på oss sandalerna och knalla runt efter Jesus. […]