Kom, och följ mig!

Kom och följ mig!

Jesus har kallat oss att vara hans lärjungar! Men vad innebär det idag? Hur följer vi Jesus i en vardag som på många sätt ser helt annorlunda ut än den som beskrivs i Bibeln? Vi kan ju inte bara lämna våra fisknät, snöra på oss sandalerna och knalla runt efter Jesus. Nej, men vi kan lära oss känna igen hans röst, och urskilja hans vilja även i mötet med dagens verklighet. Detta vill vi försöka dessa kvällar. Varje kväll kommer bestå av att vi delar en måltid, lyssnar till undervisning, och samtalar och reflekterar tillsammans. Efter kvällens program finns det möjlighet att delta i Completorium (aftonbön).

Kl 18.00 Mat
ca 18.40-20.00 Undervisning och samtal
Kl 20.15 Completorium

Det är en öppen serie. Man kommer de kvällar man kan och vill. Ingen föranmälan krävs, men för att beräkna matåtgången skulle vi uppskatta en anmälan via facebook-eventet eller via mail till hans@efskapellet.se. Parallellt med denna serie går också en upptäckarkurs i kristen tro – Christianity Explored. Vi delar måltidsgemenskapen med dem, sedan delar vi på oss. Ta med en vän och kom! Varmt välkommen!

Frågor eller funderingar: Hör av dig till Hans: 070-486 16 56 eller hans@efskapellet.se

Program:

24 sep Intro – Lärjungaskap i dag. Hans Dahlén
1 okt Lär oss att be! – om Bönen. Hans Dahlén
8 okt Smartphones och sociala medier. Hans Dahlén
15 okt Gud såg att det var gott – om lärjungars miljöansvar. Anton Flood
22 okt Död åt Mammon! – om lärjungars förhållande till pengar. Michael Rastas
29 okt Biblen – Guds ord, motsägelser i Bibeln?, bibeltolkning. Michael Rastas
5 nov Att älska Gud med sitt förstånd. – apologetik för lärjungar. Johannes Jansson
12 nov Ära Gud med er kropp! – om kroppen och sexualiteten. Hans Dahlén