Bergspredikan under fastan 2020

Bergspredikan under fastan 2020

Att under fastan ägna sig åt andlig läsning är en god vana. Det finns många uppbyggliga böcker man kan välja. Men framför allt bör bibelordet få ta plats i våra liv under fastan. I år läser vi bergspredikan under fastan. Det är Jesus egna ord om vad det innebär att följa honom. Magnus Malm skriver såhär om bergspredikan i förordet till hans bok Ett hjärta större än världen: ”En återkommande reaktion när vi läser den är att den är så annorlunda, så radikalt avvikande från allt vi har vant oss vid i den här världen. Det är ett av skälen till att vi ska läsa den långsamt. När vi sakta låter den sjunka in i vårt medvetande händer nämligen något sällsamt med oss: perspektivet vänder och vi ser att allt annat är avvikande. Det är ju detta som är det rättvända livet, det som får betryckta människor och nertrampad jord att börja spira.”

Varje dag under fastan, söndagarna undantagna, har fått en eller några verser ur bergspredikan. Var och när under dagen du läser avgör du själv. Avskilj stunden för just detta, oavsett om den blir kort eller lång. Stilla dig i bön inför Gud, och läs dagens verser långsamt. Om något i texten berör dig lite extra, så är det sannolikt något viktigt. Fråga Gud om det. Samtala gärna med varandra om det ni läser. Ni är också varmt välkomna att prata med mig eller Michael både om innehållet i texten och det som väcks i läsningen.

Eftersom det är korta texter per dag, så går det att läsa ikapp om man missat en eller några dagar. Men om du får dåligt samvete så fort du tänker på läsningen så är mitt råd att bara dyka in på dagens text. Fastan och rutinerna är inte mål i sig själva, utan ett medel för oss att öppna våra ögon och hjärtan för livet i Kristus, och förbereda oss för påskens glädje.

Jag ber om ursäkt att denna information kommer ut sent. Det är helt och hållet mitt fel.  Jag hoppas att du inte låter det hindra dig, om du vill läsa bergspredikan på detta sätt under fastan.

Med önskan om en välsignad fastetid

Hans Dahlén

”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund.” – Matt 7:24

Vill du skriva ut planen så finns en pdf här.

Datum Matteusevangeliet Datum Matteusevangeliet
26 feb. 5:1-3 20 mars 6:7-8
27 feb. 5:4-5 21 mars 6:9
28 feb. 5:6 23 mars 6:10
29 feb. 5:7 24 mars 6:11-12
2 Mars 5:8 25 mars 6:13
3 mars 5:9 26 mars 6:14-15
4 mars 5:10 27 mars 6:16-18
5 mars 5:11-12 28 mars 6:19-21
6 mars 5:13 30 mars 6:22-23
7 mars 5:14-16 31 mars 6:24
9 mars 5:17-20 1 April 6:25-27
10 mars 5:21-22 2 April 6:28-30
11 mars 5:23-26 3 April 6:31-34
12 mars 5:27-30 4 April 7:1-6
13 mars 5:31-32 6 April 7:7-11
14 mars 5:33-37 7 April 7:12-14
16 mars 5:38-42 8 April 7:15-20
17 mars 5:43-48 9 April 7:21-23
18 mars 6:1-4 10 April 7:24-27
19 mars 6:5-6 11 April 7:28