Med anledning av Corona

Med anledning av Corona

UPPDATERAD 8/3 Info med anledning av Coronaviruset Välkommen att fira gudstjänst i kapellet. Vi får enligt lag max vara 50 st som samlas. Styrelsen har gjort bedömningen att 30 är det antal som är rimligt att vara i kapellet med hänsyn tagen till smittspridning. Vi kan därför inte ta emot fler än så till gudstjänst. Vi vill påminna […]