Med anledning av Corona

UPPDATERAD 8/3

Info med anledning av Coronaviruset

Välkommen att fira gudstjänst i kapellet. Vi får enligt lag max vara 50 st som samlas. Styrelsen har gjort bedömningen att 30 är det antal som är rimligt att vara i kapellet med hänsyn tagen till smittspridning. Vi kan därför inte ta emot fler än så till gudstjänst.

Vi vill påminna om möjligheten att se gudstjänsten live via vår youtube-kanal. Där kan den också ses i efterhand, och predikan läggs även ut på vår podcast.

Vi påminner också alla om att stanna hemma vid symtom, även milda, samt 2 dygn efter sista symtom. Tillhör du en riskgrupp uppmanar vi dig också att stanna hemma.

Frid!

Hans Dahlén

 

————————————–
Från den 21/3

Varmt välkommen att fira gudstjänst i EFS-kapellet på söndag!

Av omsorg om dem som drabbas hårdast av att bli smittade av Corona-viruset så hjälps vi åt genom att iaktta följande:

Om du känner dig sjuk – stanna hemma.

Var noggrann med handhygienen. Tvätta gärna händerna innan gudstjänsten och innan fikat. Det finns också handsprit att tillgå.

Undvik hälsningar med närkontakt, (handhälsningar, kramar etc). Detta gäller också fridshälsningen under nattvarden.

Vid nattvardsfirandet tar du brödet i handen och doppar det i vinet. Var noggrann så att du inte doppar fingrarna. Det är också möjligt att endast äta brödet, och avstå vinet.

Vi sänder också gudstjänsten live via vår youtube-kanal, så att du som inte kan eller vill komma kan vara med på det sättet.

Vi vill också organisera oss för att möta de behov som uppstår till följd av smittan och de rekommendationer som gått ut från myndigheter:

Eftersom saker och ting förändras ständigt i dag vill EFS-kapellet se till att vi hjälper de i vår gemenskap som behöver det mest.

För det första, om du är isolerad i hemmet på grund av ålder eller medicinskt tillstånd vill vi se till att du tar hand om dig. Skicka oss ett facebookmeddelande (eller kontakta Hans eller Michael direkt) om du behöver hjälp med att handla mat, hämta medicin eller något annat.

För det andra letar vi efter friska människor som vill hjälpa till med detta arbete! Svara på den här tråden eller meddela oss om du vill och kan finnas till för oss och andra. Naturligtvis är du inte skyldig att göra någonting. Vi vill helt enkelt vara redo och kunna svara på andras behov så mycket som möjligt.

Vi vill även finnas till för dig som upplever ett behov att bara prata. Du är välkommen att höra av dig till någon av våra präster (Hans: 070-486 16 56, Michael: 073-836 11 98). Kapellet kommer också att vara öppet dagtid mellan 9 och 15. Du kan komma in för att prata med oss eller för att sitta en stund i enskildhet i kyrksalen. Vi fortsätter med morgonbön kl 9 tisdag till torsdag. Men öppen kyrka med sopplunch är inställt mars ut till att börja med.

Tider som dessa kan såklart ge upphov till oro och ångest. Låt oss då tillsammans minnas Jesu egna ord från Matt. 6:34:
Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

På denna länk kan du läsa mer om EFS riktlinjer.

Frid!

/Hans Dahlén, 2020-03-21

Denna sida uppdateras med aktuell information vid behov.