Ny ordning för gudstjänster

Med anledning av de nya restriktioner som gäller kommer verksamheten att se annorlunda ut de kommande veckorna. Gudstjänsten kommer att vara kl. 16 på söndagar och gå att följa live via Youtube. Endast medverkande kommer att vara i lokalen. Från 16.40-18.00 kommer kyrkan att vara öppen för den som vill komma förbi, ett sällskap i sänder, för att tända ett ljus, få förbön, samtala med någon eller ta emot nattvard. Max 8 personer kommer att vistas i lokalen samtidigt. Du kan följa gudstjänsten live här.