Sommar i kapellet

Sommar i kapellet

Under sommaren firar vi gudstjänst varannan söndag. Datum finns i kalendern. Kl 17 grillar vi tillsammans. Ta med dig det du vill grilla så finns det tillbehör och dricka här. Varmt välkommen att dela gemenskapen! Sedan börjar gudstjänsten 18.30. (med undantag för 17 juli.) I gudstjänsten samlas vi kring bibelordet, predikan och nattvarden, i bön […]