Vision och uppdrag

En vision och ett uppdrag kan sägas vara något man vill sträva efter att uppnå i framtiden och något som vi som kyrka kontinuerligt vill verka för. EFS-kapellets vision & uppdrag:

”Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus”
 

Vår erfarenhet är att mötet med Jesus har en positiv inverkan på livets alla områden. Därför vill vi hjälpa varandra och varje människa som längtar, till livet med Jesus. Med orden: ”Kom och följ mig”, har Jesus Kristus inbjudit och utmanat människor över hela jorden, genom sin kyrka, i över 2000 år. De orden går ut till alla människor, vare sig vi har en uttalad tro eller inte. Vi vill lyssna på hans ord och följa. Tillsammans rör vi oss mot livet med Jesus och inbjuder dig att följa med!

Med denna bild för ögonen vill vi verka för att bära ut budskapet till de som ännu inte upptäckt Jesus, fördjupa och stödja de som följer Jesus och utrusta dem för livet, och vara en samhällsengagerad kyrka som lever ut medkänsla och rättvisa i vår trasiga värld.

Här kan du läsa EFS-kapellets Stadgar